Doradztwo żywieniowe bydła mlecznego

Oferujemy usługi związane z profesjonalnym doradztwem żywieniowym krów mlecznych. Od wielu lat współpracujemy z hodowcami i właścicielami, których stada osiągają sukcesy w wystawach hodowlanych czy rankingach wydajności. Ich krowy poszerzają grono klubu hodowców krów - rekordzistek 100 000 kg mleka i więcej.

Wieloletnie doświadczenie, ciągłe doskonalenie wiedzy i umiejętności oraz współpraca z firmami odnośnie nowych i nowoczesnych systemów żywienia, metod zarządzania, kontroli i analizy wszelkich zdarzeń oraz naturalna umiejętność współpracy na różnych poziomach z ludźmi zajmującymi się w gospodarstwie produkcją mleka pozwala na wypracowanie sposobów osiągnięcia sukcesów hodowlanych, produkcyjnych i ekonomicznych uwzględniających dobrostan zwierząt i ochronę otaczającego środowiska.

 

W pracy wykorzystywane są:

  • nowoczesne programy żywieniowe, w tym często aktualizowany amerykański AMTS

Korzystamy z narzędzi pozwalających określić:

  • aktualne pobranie suchej masy
  • ocenę fizycznej struktury TMR-ów
  • oceny przebiegu strawności w żwaczu
  • prognozowanie możliwych do wystąpienia problemów metabolicznych oraz zapobieganie im
  • dzielimy się wiedzą w zakresie zbioru, sporządzania i właściwego przechowywania pasz objętościowych

 

NarzędziaZdjęcia z ferm